Menü Kapat

KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Üniversite-Bölüm Adı Düzenleme Kurulu Üyesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Doç. Dr. Pınar BAYKAN [Düzenleme kurulu başkanı] Düzenleme kurulu üyelerin belirlenmesi, etkinliğin yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN [Düzenleme kurulu üyesi]

Eğitim etkinliği içeriğinin planlanması, eğiticilerin belirlenmesi ve konu dağılımının yapılmasından sorumludur.

Trabzon Üniversitesi

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AYDIN [Düzenleme kurulu üyesi]

Etkinlik için web sitesi hazırlanması, adaylara duyurulması ve başvuruların online ortamdan alınmasından sorumludur.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mekatronik Bölümü

Doç. Dr. Ebru SENEMTAŞI ÜNAL [Düzenleme kurulu üyesi]

Etkinlikte yapılacak uygulamaların planlanmasından ve başvuran adaylar arasından katılımcıların kriterlere göre belirlenmesine yardım edilmesinden sorumludur.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Prof. Dr. İbrahim HAN [Düzenleme kurulu üyesi]

Eğitim etkinliği içeriğinin planlanması, eğiticilerin belirlenmesi ve konu dağılımının yapılmasından sorumludur

Trabzon Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dr. Merve AYDIN [Düzenleme kurulu üyesi]

Etkinlikte kullanılacak materyallerin hazırlanması, katılımcılara ve eğiticilere verilecek katılım belgesinin düzenlenmesinden sorumludur.

Bilim Kurulu

Üniversite-Bölüm Adı Unvan Ad Soyad
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Doç. Dr. Pınar BAYKAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Fizik Bölümü

Prof. Dr. İbrahim HAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Mucip GENİŞEL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Trabzon Üniversitesi

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AYDIN
Atatürk Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doç. Dr. Melike ARSLAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Mekatronik Bölümü

Doç. Dr. Ebru SENEMTAŞI ÜNAL
Trabzon Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Ayça ÇEBİ
Trabzon Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dr. Merve AYDIN