Menü Kapat

ETKİNLİĞİN AMACI

Bu çalışmanın amacı; “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu” çerçevesinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve çalışanların mesleki tehlike ve risklere yönelik bilgilendirilmesini içeren “Çalışan Eğitimi”, kavramına odaklanarak, 30 lisansüstü öğrenim gören iş güvenliği uzmanına  web2.0 teknoloji destekli 3 günlük kurs etkinliği düzenlenmesidir. Ayrıca katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimi programına bütünleştirilmesi bağlamında web 2.0 destekli eğitim verme yeterliklerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında katılımcılara sunulacak teorik bilgilerin yanı sıra edindikleri bilgileri uygulamaya yönelik kendi belirledikleri kavram ve kazanımlar doğrultusunda çalışan eğitimi planlama ve web 2.0 destekli içerik geliştirebilme imkânı sunulacaktır. Böylece iş güvenliği uzmanlarının; güncel teknolojilerden haberdar olması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlarken çözüm fikirleri üretebilmeleri, eğitimi planlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri, dijital öğrenme olanaklarını formal ve informal öğrenmelerde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Farklı üniversitelerde  lisansüstü öğrenim gören iş güvenliği uzmanı öğrencilere web 2.0 teknolojilerini çalışan eğitimine entegre edebilme yetkinliğini kazandırma üzerine bilimsel etkinlik düzenlenmesi,  bu yetkinliğin ülke genelinde etkili ve verimli çalışan eğitimlerinin yaygınlaşması için öncü bir  etkinlik olarak görülmektedir.